828/1997

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Asetus vakuutusyhtiöasetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiöasetuksen (1064/1979) 2 § ja 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 2 § asetuksessa 319/1989, seuraavasti:

2 §

Asiakirjat, jotka koskevat vakuutusyhtiön sulautumista, vakuutuskannan luovuttamista, vakuutusosakeyhtiön jakautumista, vakuutusosakeyhtiön muuttamista keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi tai keskinäisen vakuutusyhtiön muuttamista vakuutusosakeyhtiöksi taikka vakuutusyhtiön osake- tai takuupääoman, vararahaston tai ylikurssirahaston alentamista, on pidettävä nähtävinä sosiaali- ja terveysministeriössä vakuutusyhtiölain 16 luvun 13 §:n 2 momentissa, 16 a luvun 9 §:n 2 momentissa, 16 b luvun 4 §:n 2 momentissa ja 18 a luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräajan loppuun.

6 §

Asiantuntijain kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet asiantuntijoista tai heidän henkilökohtaisista varamiehistään.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.