807/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1997

Valtioneuvoston päätös oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain alueellisesta soveltamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata 26 päivänä toukokuuta 1978 annetun lain (391/1978) 1 §:n 3 momentin 4 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1513/1994:

1 §

Oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annettua lakia (391/1978), jäljempänä maanhankintaoikeuslakia, ei sovelleta:

1) Uudenmaan maakunnassa;

2) Itä-Uudenmaan maakunnassa;

3) Kymenlaakson maakunnan Pyhtään kunnassa;

4) Varsinais-Suomen maakunnassa;

5) Satakunnan maakunnassa;

6) Hämeen maakunnassa;

7) Pirkanmaan maakunnassa;

8) Päijät-Hämeen maakunnassa;

9) Etelä-Pohjanmaan maakunnassa;

10) Vaasan rannikkoseudun maakunnassa;

11) Keski-Pohjanmaan maakunnassa;

12) Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa;

13) Lapin maakunnassa.

Maakunnalla tarkoitetaan rakennuslain (370/1958) 18 §:n mukaista seutukaavaaluetta.

Jos kaupan kohteena olevasta maa- ja metsätalousmaasta vain osa sijaitsee 1 momentissa tarkoitetulla alueella pääosan maasta sijaitessa lain soveltamisalueella, kauppaan sovelletaan kuitenkin maanhankintaoikeuslakia.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997. Päätöstä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtyihin kauppoihin.

Tällä päätöksellä kumotaan oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain alueellisesta soveltamisesta 25 päivänä tammikuuta 1996 annettu valtioneuvoston päätös (44/1996).

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1997

Ministeri
Antti Kalliomäki

Maatalousylitarkastaja
Kari Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.