804/1997

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997

Asetus sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1992 sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen (1120/1992) 9 § seuraavasti:

9 §

Pääjohtajalta vaaditaan virkaan ylempi korkeakoulututkinto ja hyvää perehtyneisyyttä sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Tutkimustoiminnasta vastaavalta ylijohtajalta tai johtajalta edellytetään, että hänellä on hyväksytty tohtorin väitöskirja sekä tieteellinen ja käytännön perehtyneisyys toimi alaansa sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

Muulta ylijohtajalta ja johtajalta vaaditaan virkaan ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.