799/1997

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997

Asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun kiinteistönmuodostamisasetuksen (1189/1996) 81 §:n 2 momentti, sekä

lisätään 13 §:ään uusi 3 momentti ja asetukseen uusi 30 a § seuraavasti:

13 §

Luovutettu yhteisalueosuus voidaan siirtää lohkomisen yhteydessä määräalasta muodostettavaan kiinteistöön siinäkin tapauksessa, että luovutettu yhteisalueosuus ja määräala kuuluvat eri kiinteistöihin.

30 a §

Sen lisäksi mitä kiinteistönmuodostamislaissa säädetään alueiden ottamisesta uusjakoon, uusjakoalue tulee rajata siten, että siihen otetaan mukaan hakijan omistamien tilojen tai tilanosien lisäksi sellaiset alueet, joiden mukaan ottaminen on tilusten tarkoituksenmukaisen järjestelyn kannalta tärkeätä, sekä lisäksi sellaiset alueet, joiden mukaan ottaminen uusjakoon on tarkoituksenmukaista, jos näiden alueiden omistajat eivät vastusta alueidensa mukaan ottamista.

81 §

Maaoikeuksien tuomiopiirit muodostuvat maanmittauslaitoksesta annetun lain 4 §:ssä (631/1993) ja sen nojalla annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä maanmittaustoimistojen lukumäärästä, toimialu- eista ja hallintopaikoista (769/1993) säädetyn maanmittaustoimistojen toimialuejaon mukaisesti:

1) Etelä-Suomen maaoikeuden tuomiopiirinä on Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Ahvenanmaan, Satakunnan, Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maanmittaustoimistojen toimialueet lukuun ottamatta Heinolan kaupunkia sekä Hartolan ja Sysmän kuntia;

2) Itä-Suomen maaoikeuden tuomiopiirinä on Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maanmittaustoimistojen toimialueet sekä Päijät-Hämeen maanmittaustoimiston toimialueeseen kuuluvat Heinolan kaupunki sekä Hartolan ja Sysmän kunnat;

3) Vaasan maaoikeuden tuomiopiirinä on Vaasan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maanmittaustoimistojen toimialueet; sekä

4) Pohjois-Suomen maaoikeuden tuomiopiirinä on Keski-Suomen, Kalajokilaakson, Oulun, Kainuun, Koillis-Suomen ja Lapin maanmittaustoimistojen toimialueet.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.