776/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1997

Valtioneuvoston päätös omistusaravalainan myöntämisessä, omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sekä asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä

muuttanut 21 päivänä syyskuuta 1995 omistusaravalainan myöntämisessä, omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sekä asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen (1135/1995) 1 §:n 3 momentin ja 18 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdan sekä

lisännyt 18 §:n 1 momenttiin uuden 6 kohdan seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrättyjä asukkaiden valintaperusteita sovelletaan myös valittaessa asukkaita asuntoon, jota koskee vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 10 §:n 1 momentissa säädetty 20 vuoden käyttörajoitusaika tai aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain 3 §:n 1 momentissa säädetty 10 vuoden rajoitusaika. Tällöin sovelletaan kuitenkin tämän päätöksen 17 §:n 2 momentissa säädettyjä ylempiä tulorajoja.

18 §
Erityiset asukasvalintaperusteet

Hakija voidaan valita asukkaaksi vuokra-asuntoon, vaikka 5 ja 17 §:ssä määrätyt edellytykset eivät täyty, jos kysymyksessä on:


4) ruokakuntien keskinäinen asuntojen vaihtaminen aravavuokra-asunnosta toiseen tai muukin vaihto, jos tällöin vuokraltaan edullisempi aravavuokra-asunto vapautuu muiden asunnontarvitsijoiden käyttöön;

5) asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 45 §:n, 46 §:n, 48 §:n tai 88 §:n nojalla vuokrasuhteen jatkamiseen oikeutettu henkilö; taikka

6) vuokra-asunto, jota koskee aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain 3 §:n 1 momentin nojalla 10 vuoden rajoitusaika; poikkeus voi koskea kuitenkin enintään 15 prosenttia vuokratalon kaikista asunnoista.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1997

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Ulla-Maija Sirviö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.