772/1997

Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 1997

Asetus ilmatieteen laitoksesta annetun asetuksen 3 ja 11 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ilmatieteen laitoksesta 17 päivänä helmikuuta 1995 annetun asetuksen (212/1995) 3 ja 11 § seuraavasti:

3 §

Ilmatieteen laitoksen päällikkönä on pääjohtaja. Lisäksi laitoksessa on johtajia ja tutkimusprofessoreja sekä muuta henkilöstöä.

11 §

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena ilmatieteen laitoksen virkoihin on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi vaaditaan:

1) pääjohtajalta tohtorin tutkinto, käytännössä osoitettua johtamistaitoa, johtamiskokemusta sekä tehtävien edellyttämää perehtyneisyyttä hallintoon ja laitoksen toimialaan;

2) tutkimustoiminnan tulosalueella johtajalta tai muulta tulosalueen päälliköltä tohtorin tutkinto, johtamistaitoa, kykyä kehittämistyöhön ja hyvää perehtyneisyyttä tulosalueensa tehtäviin;

3) muulla kuin tutkimustoiminnan tulosalueella johtajalta tai muulta tulosalueen päälliköltä ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaitoa, kykyä kehittämistyöhön ja hyvää perehtyneisyyttä tulosalueensa tehtäviin;

4) tutkimusprofessorilta tohtorin tutkinto, johtamistaitoa ja ansiokasta toimintaa alansa tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Pääjohtajalla, tohtorin tutkinnon suorittaneella tulosalueen päälliköllä ja tutkimusprofessorilla on professorin arvonimi. Hallintotoiminnan tulosalueen päälliköllä on hallintojohtajan arvonimi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 15 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.