756/1997

Annettu Naantalissa 8 päivänä elokuuta 1997

Laki työllisyyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 13 päivänä maaliskuuta 1987 annettuun työllisyyslakiin (275/1987) uusi 27 a § seuraavasti:

27 a §
Muutoksenhaku

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätöksen, joka koskee työllisyysmäärärahan osoittamista valtion virastolle tai laitokselle rakentamista, kunnossapitoa, perusparannusta, laajentamista tai rakenteellisesti uudelleenjärjestämistä koskevaan hankkeeseen taikka muuhun investointiin myönnettäväksi val- tionavun hakijalle, ei saa valittamalla hakea muutosta, ellei erikseen lailla toisin säädetä.

Ellei erikseen lailla toisin säädetä, valittamalla ei liioin saa hakea muutosta työvoimatoimiston päätökseen, joka koskee:

1) työllistämistuen myöntämistä;

2) työharjoittelutuen myöntämistä; tai

3) sijoitusta valtion työtehtäviin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

HE 73/1997
TyVM 7/1997
EV 96/1997

Naantalissa 8 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.