750/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä elokuuta 1997

Liikenneministeriön päätös ulkomaisten alusten tarkastuksia Suomessa suorittavan valvontaviranomaisen henkilötodistuksesta

Liikenneministeriö on ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa 18 päivänä huhtikuuta 1997 annetun asetuksen (325/1997) 19 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun asetuksen (325/1997) 14 §:n 2 momentissa tarkoitetussa valvontaviranomaisen henkilötodistuksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

1) todistuksen antavan viranomaisen nimi;

2) todistuksen haltijan koko nimi;

3) äskettäin otettu kuva todistuksen haltijasta;

4) todistuksen haltijan allekirjoitus;

5) maininta siitä, että haltija on valtuutettu suorittamaan tarkastuksia neuvoston direktiivin 95/21/EY nojalla hyväksytyn kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötodistuksen tulee olla englanninkielinen tai siinä on oltava englanninkielinen käännös.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1997.

Neuvoston direktiivi 95/21/EY; EYVL N:o L 157, 7.7.1995, s. 1
Komission direktiivi96/40/EY; EYVL N:o L 196, 7.8.1996, s. 8

Helsingissä 5 päivänä elokuuta 1997

Liikenneministeri
Matti Aura

Vanhempi hallitussihteeri
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.