747/1997

Annettu Helsingissä 7 päivänä elokuuta 1997

Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1996 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1996 maksettavista tuista 28 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston päätöksen (1785/1995) 9 §:n 2, 4 ja 5 momentin, sellaisena kuin niistä 4 momentti on päätöksessä (1114/1996), sekä 15 §:n 4 momentin seuraavasti:

9 §
Hehtaarituen määrä

Avomaapuutarhatuotteiden tuen enimmäismäärät (markkaa/hehtaari) ovat seuraavat:

AVOMAAPUUTARHATUOTTEET

omenat 2 750
marjat, alue A 2 750
marjat, alueet B ja C 1 900
sipuli, alue A 11 070
muut vihannekset, alue A 4 800
sipuli, alueet B ja C 10 350
muut vihannekset, alueet B ja C 4 100

Avomaan puutarhatuottajille tukea maksetaan siten, että tuen kokonaismäärä on juurestuotannolle enintään 10 miljoonaa markkaa, muulle avomaan vihannestuotannolle enintään 22,6 miljoonaa markkaa, marjantuotannolle enintään 11,4 miljoonaa markkaa ja omenantuotannolle enintään 1,5 miljoonaa markkaa.

Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tukimäärä ylittää edellä olevan enimmäismarkkamäärän, maa- ja metsätalousministeriö päättää tuen suhteellisesta alentamisesta tuoteryhmittäin. Tämän päätöksen voimaantulon jälkeen maksettava sipulituen lisäosa maksetaan ilman erillistä hakemusta vain, jos sen määrä tuen hakijaa kohti on vähintään 1000 markkaa.

15 §
Varastointituen määrä

Tuen kokonaismäärä on enintään 27,5 miljoonaa markkaa. Maa- ja metsätalousministeriö päättää varastointituen lopullisesta määrästä. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset tukeen oikeuttavan käytössä olevan varastotilan määritysperusteista. Varastointitukea ei makseta, jos sen määrä on alle 1000 markkaa.


Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä elokuuta 1997.

Helsingissä 7 päivänä elokuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.