726/1997

Annettu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 11 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä 12 päivänä maaliskuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (219/1997) 11 §:n seuraavasti:

11 §
Pysyvä siirto sopimuksen perusteella

Poiketen siitä, mitä 7 ja 8 §:ssä säädetään, on tuottajalla, joka tuotantojakson aikana myy vähintään puolet viitemäärästään valtiolle, oikeus myydä jäljellä oleva viitemäärä toiselle tuottajalle, edellyttäen että ostajan ja myyjän tilojen talouskeskukset sijaitsevat samalla maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (413/1995) ja eräistä maa- ja puutarhatalouden tuottajille vuodelta 1997 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen (1030/1996) mukaisista tukialueista muodostuvalla alueella seuraavan aluejaon mukaisesti:

alue 1: tukialueet A ja B lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvia kuntia;

alue 2: tukialueet C1 ja C2;

alue 3: tukialueet C3, C4 ja C2 pohjoinen; sekä

alue 4: Ahvenanmaan maakunta.

Lisäksi kaupan edellytyksenä on, että ostajalle pysyvästi vahvistettu viitemäärä lisäviitemäärän oston jälkeen on vähintään alla mainitun suuruinen:

alue 1: 78 000 litraa;

alue 2: 65 000 litraa;

alue 3: 55 000 litraa; ja

alue 4: 78 000 litraa.

Tuottajalla ei kuitenkaan ole 1 momentissa tarkoitettua oikeutta, jos hän on ostanut viitemääriä 9 §:n perusteella.


Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä heinäkuuta 1997.

Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.