672/1997

Annettu Naantalissa 11 päivänä heinäkuuta 1997

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen katsastuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1702/1992) 3 §:n 4 momentti, 26 §:n 1 momentti, 28 § ja 29 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 26 §:n 1 momentti asetuksessa 173/1995 ja 29 §:n 1 momentti osaksi asetuksessa 1599/1995, sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

3 §
Katsastuslajit

4. Kytkentäkatsastus suoritetaan vetävän ja hinattavan ajoneuvon tai ajoneuvojen kytkennän hyväksymiseksi.


7 a §
Ajoneuvotyyppi

1. Ajoneuvotyypillä tarkoitetaan M1-luokan osalta ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia ainakin seuraavilta olennaisilta osiltaan: valmistaja, valmistajan ilmoittama tyyppimerkintä, alusta/pohjalevy (selvät ja perustavaa laatua olevat erot) ja moottori (polttomoottori/sähkömoottori/hybridi).

2. Ajoneuvotyypillä tarkoitetaan kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen osalta samaan luokkaan kuuluvia, samanlaisella rungolla varustettuja ja saman valmistajan valmistamia ajoneuvoja, joille valmistaja on antanut saman tyyppinimityksen.

3. Muussa tapauksessa tai, jos ajoneuvotyypin määrittely 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen ajoneuvojen osalta eroaa sanotuissa momenteissa määritellystä, ajoneuvotyypillä tarkoitetaan kussakin ajoneuvon ominaisuutta koskevassa direktiivissä tai E-säännössä määriteltyä ajoneuvotyyppiä.

26 §
Kytkentäkatsastusvelvollisuus ja ajoneuvon ilmoittaminen kytkentäkatsastukseen

1. Kytkentäkatsastukseen on ennen yhdistelmän käyttöönottoa esitettävä auto ja siihen kytkettävä perävaunu tai perävaunut, jos ajoneuvon mekaaniset kytkentälaitteet, sähköjohtojen kytkentä ja paineilmajarruilla varustetussa ajoneuvossa paineilmajarrujohtojen liittimien mitoitus ja sijoitus eivät täytä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen mekaanisista kytkinlaitteista sekä niiden kiinnittämisestä kyseisiin ajoneuvoihin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (94/20/EY) tai ajoneuvojen rakenteista ja varusteista annetun asetuksen (1256/1992) 30 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun E-säännön n:o 55 tai tällaiselle ajoneuvolle näistä kohteista ministeriön erikseen antamien määräysten tai voimassa olevan ISO- taikka SFS-standardin vaatimuksia.


28 §
Kytkentäkatsastuksen toimittaminen

Kytkentäkatsastuksessa tarkastetaan, että auto ja perävaunu tai perävaunut sopivat kytkettäviksi toisiinsa. Kytkentälaitteiden kestävyys ja tarkoituksenmukaisuus tarkastetaan. Lisäksi tutkitaan, täyttääkö yhdistelmä säännökset, jotka koskevat mittoja, kääntyvyyttä ja muita yhdistelmän ominaisuuksia. Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa ja tämän jakautuminen ajoneuvojen kesken määrätään. Kytkentään hyväksyminen merkitään rekisteriin.

29 §
Muutoskatsastusvelvollisuus

1. Ajoneuvo on ennen sen käyttöön ottamista liikenteessä esitettävä muutoskatsastukseen, milloin:

a) ajoneuvon luokka halutaan muutettavaksi;

b) ajoneuvon akselisto- tai korirakennetta tai ulkomittoja on muutettu;

c) ajoneuvon henkilöpaikkalukua on muutettu;

d) kuorma-auto (N2- ja N3-luokka) varustetaan vetokytkimellä tai -pöydällä, vetoaisaperävaunun vetämiseen varustettu auto varustetaan keskiakseliperävaunun vetämiseen tai vetolaitteen sijoitusta on muutettu;

e) perävaunu (O3- tai O4-luokka) varustetaan vetokytkimellä toisen perävaunun vetämistä varten;

f) ajoneuvo on varustettu iskutilavuudeltaan tai muutoin alkuperäisestä poikkeavalla moottorilla taikka sen pakokaasujen puhdistusjärjestelmää on muutettu;

g) ajoneuvon laitteita ja varusteita on muutettu tai täydennetty niin, että muutos voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen; ei kuitenkaan silloin kun kuorma- tai pakettiauton tai N-luokan ajoneuvon tavaratila varustetaan tavarankuljetuksen vaatimalla suojavuorauksella, lämpöeristeellä tai hyllyköllä; tai

h) ajoneuvon osista yli 30 prosenttia on vaihdettu rekisteröinnin tai edellisen katsastuksen jälkeen.1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997.

2. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Naantalissa 11 päivänä heinäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.