632/1997

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Asetus lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

lisätään lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta 4 päivänä huhtikuuta 1997 annetun asetuksen (293/1997) 1 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

1 §
Koulumatkatuen laskeminen

Koulumatkatukena ei korvata alle viiden kilometrin erillistä matkaosuutta. Jos kuitenkin yhdensuuntaiseen koulumatkaan sisältyy erillisiä alle viiden kilometrin matkaosuuksia, jotka ovat yhteensä vähintään viisi kilometriä, matkaosuuksista aiheutuvat matkakustannukset korvataan opiskelijalle itselleen siten kuin lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) 5 §:n 2 momentissa säädetään.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 1997.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.