624/1997

Annettu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 1997

Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännöstä tarkoitetuista telemaksuista annetun liikenneministeriön päätöksen (476/1997) 2 §:n seuraavasti:

2 §
Soveltamisala

Päätöstä sovelletaan kiinteän yleisen puhelinverkon palveluista perittäviin maksuihin.

Kiinteällä yleisellä puhelinverkolla tarkoitetaan yleistä kytkentäistä televerkkoa, jota käytetään muun muassa puhelinpalveluiden tarjontaan televerkon kiinteiden liityntäpisteiden välillä.

Päätöksen 3 §:ää, 4 §:n 1 ja 2 momenttia ja 5 §:ää sovelletaan vain markkinavoimaltaan huomattaviin teleyrityksiin.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Ennen tämän päätöksen täytäntöönpanoa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/62/EY; EYVL N:o L 321, 30.12.1995, s. 6

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 1997

Liikenneministeri
Matti Aura

Ylitarkastaja
Jari Perko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.