614/1997

Annettu Naantalissa 19 päivänä kesäkuuta 1997

Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 146/1997, sekä

lisätään 1 lukuun uusi 2 a § seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

Soveltamisala
2 §

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta yksityisen osakeyhtiön arvopaperiin eikä myöskään sellaisen keskinäisen vakuutusyhtiön arvopaperiin, joka ei ole julkinen keskinäinen yhtiö.

2 a §

Tämän lain säännöksiä osakeyhtiöstä, osakkeesta ja osakkeenomistajasta sovelletaan soveltuvin osin julkiseen keskinäiseen vakuutusyhtiöön, takuuosuuteen ja takuuosuuden omistajaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

HE 18/1997
TaVM 16/1997
EV 84/1997

Naantalissa 19 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.