607/1997

Annettu Naantalissa 19 päivänä kesäkuuta 1997

Asetus ulkomaalaisasetuksen 24 §:n muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 18 päivänä helmikuuta 1994 annetun ulkomaalaisasetuksen (142/94) 24 §:n 1 momentti sekä

lisätään 24 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 222/1995, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

24 §
Kauttakulkumatkustaja

Ulkomaalaisella, joka on tämän asetuksen liitteessä mainitun valtion kansalainen, on oltava lentokentän kansainvälisen alueen kauttakulkua varten lentokentän kauttakulku-viisumi, jollei ministeriö, jonka toimialaan kuuluu ulkomailla myönnettävä viisumi, toi sin määrää. Muilta ulkomaalaisilta ei tällaista kauttakulkua varten viisumia vaadita.

Ulkomaalaiselta ei vaadita viisumia satamien kansainvälisen alueen kauttakulkua varten.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Yhteinen toiminta 96/197/OSA; EYVL N:o L 63; 13.3.1996

Naantalissa 19 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Valtiot, joiden kansalaisilla tulee olla lentokentän kauttakulkuviisumi:

Afganistan

Etiopia

Eritrea

Ghana

Irak

Iran

Nigeria

Somalia

Sri Lanka

Zaire

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.