597/1997

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 28 päivänä joulukuuta 1995 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1782/1995) liitteenä olevan maksutaulukon 1, 6, 9 ja 11 §:n, sellaisina kuin niistä ovat 1 § 21 päivänä maaliskuuta 1997 annetussa päätöksessä (247/1997) ja 9 § 28 päivänä helmikuuta 1996 annetussa päätöksessä (123/1996), seuraavasti:



Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997. Maksutaulukon 9 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Liite

MAKSUTAULUKKO
1 §
Patenttiasiat
Hakemusmaksu
perusmaksu 1 200 mk
lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta 120 mk
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta
ensimmäinen kerta 320 mk
muut kerrat 640 mk
Nähtäväksipanomaksu
perusmaksu painatuksesta 500 mk
lisämaksu jokaiselta neljä ylittävältä sivulta 60 mk
Painatusmaksu
perusmaksu painatuksesta 500 mk
lisämaksu jokaiselta neljä ylittävältä sivulta 60 mk
maksu patentin uudelleen painamisesta, jokaiselta painettavalta sivulta 60 mk
Lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu sen jälkeen kun hakemus tehtiin tai se on katsottava tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä yhteensä ylittää niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu on suoritettu 120 mk
Tilausmaksu välipäätöksen
viiteasiakirjoista 110 mk
kahtena kappaleena 160 mk
Käännösmaksu 220 mk/sivu
Patenttihakemuksista ja patenteista suoritettavat vuosimaksut:
1.-3. vuosi 850 mk
4. vuosi 650 mk
5. vuosi 750 mk
6. vuosi 900 mk
7. vuosi 1 100 mk
8. vuosi 1 250 mk
9. vuosi 1 450 mk
10. vuosi 1 650 mk
11. vuosi 1 900 mk
12. vuosi 2 200 mk
13. vuosi 2 450 mk
14. vuosi 2 700 mk
15. vuosi 3 050 mk
16. vuosi 3 400 mk
17. vuosi 3 750 mk
18. vuosi 4 100 mk
19. vuosi 4 400 mk
20. vuosi 4 700 mk

Vuosimaksu, joka patenttilain 41 §:n 3 momentin tai 42 §:n 3 momentin mukaan suoritetaan myöhemmin kuin vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.

Maksu patenttirekisteriin
tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 220 mk
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 1 200 mk
Muutoksenhakumaksut
patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut asiat 1 100 mk
muut patenttiasiat 750 mk
Etuoikeustodistus 220 mk/10 sivua
lisäsivut 5 mk/sivu
Diaaritodistus 50 mk
Oikeaksi todistaminen 50 mk+5 mk/sivu
Rekisteriote 80 mk
Kuulutusjulkaisu 30 mk
Patenttijulkaisu 30 mk
Viikkoluettelo
irtonumero 30 mk
vuositilaus 650 mk
Tiivistelmäjulkaisu 5 mk
6 §
Mallioikeusasiat
Hakemusmaksu 840 mk
Lisämaksu hakemuksen yhteydessä
luokkamaksu jokaiselta tavaraluokalta, ensimmäisen luokan jälkeen, johon malli luokitetaan 220 mk
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 4 60 mk
säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 220 mk
kuulutusmaksu jokaiselta jätetyltä kuvalta ensimmäisen kuvan jälkeen 200 mk
Uudelleenkäsittelymaksu 220 mk
Uudistamismaksu ensimmäiseltä kerralta 1 250 mk
toiselta kerralta 1 780 mk
Lisämaksu uudistamishakemuksen yhteydessä
luokkamaksu jokaiselta tavaraluokalta ensimmäisen luokan jälkeen, johon malli luokitellaan 220 mk
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 460 mk
säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 220 mk
jos uudistamismaksu suoritetaan kuluvan rekisteröintikauden päätyttyä 220 mk
Maksu mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 200 mk

Jos pyyntö mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä esitetään mallin rekisteröinnin uudistamishakemuksen yhteydessä, maksu merkinnästä peritään 50 prosentilla alennettuna.

Muutoksenhakumaksut:
mallioikeuslain 21 §:ssä tarkoitetut asiat 840 mk
muut mallioikeusasiat 540 mk
Etuoikeustodistus 95 mk
Diaaritodistus 48 mk
Oikeaksitodistaminen 48 mk+5 mk/sivu
Rekisteriote 70 mk
9 §
Kaupparekisteriasiat
Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut:
Yksityisen elinkeinoharjoittajan perusilmoitus 350 mk
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perusilmoitus 700 mk
Muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 1 500 mk
Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan, säästöpankin ja asumisoikeusyhdistyksen sääntöjen ja vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen muuttamista, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi sekä taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamista osuuskunnaksi koskeva muutosilmoitus 1 500 mk
Muu muutosilmoitus 250 mk
Aputoiminimen rekisteröinti 350 mk/nimi
Otteet, todistukset ja jäljennökset:
Ote kaupparekisteristä 60 mk
Rekisteröintodistus 90 mk
Manuaalisesti koottu historiaote 110 mk/tunti
Diaaritodistus 25 mk
Muu kaupparekisteriin perustuva todistus 110 mk/tunti
Yhtiöjärjestys, yhtiösopimus, säännöt, yhdistysjärjestys 60 mk
Tilinpäätös- ja taseasiat
Jäljennös tilinpäätösasiakirjoista (yhdeltä tilinpäätöskaudelta) 60 mk
Todistus tilinpäätösasiakirjojen jättämisestä 25 mk
ATK-järjestelmän käyttö
Liittymismaksut:
Käyttäjätunnuksia 1 500 mk
'' 2-10 250 mk/kpl
'' 11- 100 mk/kpl
Käyttäjätunnuksen uudelleen avaaminen 250 mk
Käyttömaksut:
Kysely 2 mk
Toiminimikysely 1 mk
Peruspoiminta kaupparekisteritiedoista konekielisessä muodossa 80 000 mk vuodessa
Mikrofilmit:
Kaupparekisterin peruskortisto 18 000 mk
Kaupparekisterin ylläpitokortit 6 400 mk vuosi
Kaupparekisterin aakkoselliset toiminimihakemistot 3 800 mk/vuosi
Vuosien 1976-1980 tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen 10 000 mk
Tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen vuosilta 1981- 8 000 mk vuosi
Muutoksenhakumaksu:
Kaupparekisteriin tehtyä ilmoitusta koskevissa asioissa 870 mk
Oikeaksi todistaminen 48 mk+5 mk/sivu
11 §
Säätiörekisteriasiat
Todistukset
Ote, diaaritodistus, säännöt, tilinpäätösasiakirjat (yhdeltä tilikaudelta) 60 mk
Muu säätiörekisteriin perustuva todistus 110 mk/tunti
Lupa- ja suostumusasiat
Säätiön perustaminen 3 000 mk
Säätiön lakkauttaminen 1 500 mk
Säätiön sulautuminen 1 500 mk
Säätiön sääntömuutoksen vahvistaminen 1 500 mk
Hallitusta ja nimenkirjoittajaa koskeva muutosilmoitus 250 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.