596/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös vierasainevalvonnasta perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992), eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1195/1996) 49 §:n ja sekä eräistä kalastustuotteiden vierasainevalvonnan maksuista 19 päivänä kesäkuuta 1997 annetun asetuksen (595/1997) 1 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Tässä päätöksessä määritellään Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen suorittamasta kansalliseen vierasainevalvontaohjelmaan liittyvästä lihan, elintarvikkeeksi viljeltävien kalastustuotteiden, maidon ja maitotuotteiden sekä munien vierasainevalvonnasta valtiolle perittävät maksut.

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tämän päätöksen nojalla perimät maksut ovat julkisoikeudellisia suoritteita.

2 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen suorittamasta kansallisesta vierasainevalvontaohjelmasta laitos perii seuraavat kiinteät maksut:

1) Naudan, sian, hevosen, lampaan, siipikarjan, poron ja riistan lihan vierasainevalvonnasta peritään teurastamoilta ja teurastuspaikoilta 6,63 markkaa teuraslihatonnia kohden. Lisäksi peritään lihantarkastusmaksun yhteydessä näytteiden ottamisesta aiheutuvat kustannukset.

2) Elintarvikkeeksi viljeltävien kalastustuotteiden vierasainevalvonnasta peritään kalanviljelylaitokselta 6,96 markkaa tuotettua elintarvikkeeksi tarkoitettua kalastustuotetonnia kohden.

3) Maidon ja maitotuotteiden vierasainevalvonnasta peritään raakamaitoa vastaanottavilta laitoksilta 0,33 markkaa tuhatta raakamaitolitraa kohden.

4) Munien ja munavalmisteiden vierasainevalvonnasta pakkaamoilta ja munavalmistelaitoksilta peritään 1,21 markkaa tuhatta kiloa kohden.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Neuvoston direktiivi 96/43/EY; EYVL N:o L 162, 1.7.1996, s. 1

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitusneuvos
Kristiina Pajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.