587/1997

Annettu Naantalissa 19 päivänä kesäkuuta 1997

Asetus arvonlisäveroasetuksen 9 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun arvonlisäveroasetuksen (50/1994) 9 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1768/1995, sekä

lisätään 9 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 1768/1995, uusi 4 momentti seuraavasti:

9 §

Arvonlisäverolain 72 d §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetulla tavaroiden ja palvelujen myyjällä on oltava diplomaattisen edustuston, muun samassa asemassa olevan edustuston, lähetetyn konsulin viraston tai Euroopan yhteisöjen toimielimen sijaintivaltion asianomaisen viranomaisen antama kirjallinen vahvistus siitä, että tavaroiden ja palvelujen myynti olisi veroton tai niiden hankinta oikeuttaisi veron palautukseen, jos myynti tapahtuisi sijaintivaltiossa. Euroopan yhteisöjen toimielimen ja sen henkilökunnan hankintojen osalta vahvistuksen antaa asianomainen toimielin.


Arvonlisäverolain 72 e §:n 1 momentissa tarkoitetulla moottoriajoneuvon myyjällä on oltava ulkoasiainministeriön antama kirjallinen vahvistus siitä, että ostajalla olisi oikeus tuoda maahan verotta vastaava ajoneuvo 94 §:n 1 momentin 20 kohdan nojalla. Euroopan yhteisöjen toimielimen hankkiman moottoriajoneuvon osalta myyjällä on oltava asianomaisen toimielimen antama kirjallinen vahvistus siitä, että sillä on oikeus verottomaan hankintaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Asetuksen 9 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1995.

Naantalissa 19 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.