513/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 24 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (146/91), seuraavasti:

24 §

Kunnallisen oppilaitoksen virkoihin, niiden haltijoihin ja väliaikaisiin hoitajiin sekä tuntiopettajiin sovelletaan, mitä kuntalaissa ja kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetussa laissa (484/96) säädetään sekä kuntalain nojalla määrätään, jollei tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa toisin säädetä.


Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 1997.

HE 128/1996
SiVM 6/1997
EV 48/1997

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.