480/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1997

Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla

kumota 18 päivänä joulukuuta 1996 annetun sisäasiainministeriön päätöksen poliisin suoritteiden maksullisuudesta (1252/1996) 5 §:n 1 momentin 10 kohta ja

muuttaa 4 §:n liitteen seuraavasti:

Liite

MAKSUTAULUKKO
 1. PÄÄTÖKSET
 Ajokorttilupapäätös
 väliaikainen ajokortti                 90 mk
 tilapäinen ajokortti                  110 mk
 kansainvälinen ajokortti                70 mk
 erityisehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan
 muuttaminen (alentaminen)                 80 mk
 ajokorttiluvan myöntäminen (lyhytaikainen ja sitä
 seuraava luokaltaanvastaava pysyvä ajokortti)     300 mk
 ajokorttiluvan myöntäminen (lyhytaikainen
 ajokorttilupa myönnetty vuonna 1994)          380 mk
 ajokorttiluvan myöntäminen muussa tapauksessa    230 mk
 ajokorttiasetuksen 11 a §:ssä tarkoitettu lupa     230 mk
 ajokorttiluvan hylkäävä päätös     150 mk

 Ampuma-aseet
 lupa tilapäiseen valmistukseen             160 mk
 ostolupapäätös                  80 mk
 hallussapitolupapäätös              80 mk
 kaksoiskappale                       80 mk
 lupa aseen muuntamiseen                  160 mk

 Ampumatarvikkeet
 lupapäätös                    80 mk

 Arpajaiset
 lupapäätös                    240 mk

 Bingo
 lupapäätös                    200 mk

 Elinkeinot
 lupa yhtiölle tai yksityiselle huutokaupan
 harjoittamista varten                   100 mk
 käytettyjen tavaroiden liikkeen väliaikaiseksi
 vastuunalaiseksi hoitajaksi hyväksyminen liikkeen
 harjoittajan kuoltua                   100 mk

 Erikoiskuljetuslupa
 lupapäätös                    140 mk

 Harjoituslupa
 lupapäätös                    140 mk

 Henkilöauton ammattiajolupa
 lupapäätös                    140 mk
 henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale       80 mk
 henkilöauton ammattiajolupakoe             350 mk

 Henkilökortti
 väliaikainen                      150 mk
 pysyvä                         130 mk

 Huvitilaisuus
 lupapäätös, joka annetaan huvitilaisuuksista
 annetun lain perusteella                 140 mk

 Huvitusten järjestäminen
 lupapäätös, joka annetaan huveihin luvan hankkimisesta
 eräiden huvitusten järjestämiseen ja peliautomaattien
 pitämiseen annetun asetuksen perusteella        100 mk
 Järjestysmieskoe                    150 mk

 Järjestysmieskortti
 myöntäminen                     90 mk

 Kunnallisen järjestyssäännön perusteella annettu lupa
 lupapäätös                    80 mk

 Liikenneopettajalupa
 lupapäätös                    120 mk
 kaksoiskappale                      120 mk

 Metsästyslain ja asetuksen perusteella annettu lupa
 lupapäätös                    80 mk

 Muukalaispassi
 voimassaoloajan pidentäminen              80 mk

 Oleskelulupa
 Euroopan talousaluesopimukseen perustuva lupapäätös  130 mk
 Suomen kansalaisen puolisoa ja alle 18-vuotiasta,
 naimatonta lasta koskeva lupapäätös          130 mk
 opiskelijaa, hänen puolisoaan ja alle 18-vuotiasta,
 naimatonta lasta koskeva lupapäätös          130 mk
 lupapäätös (muut kuin edellä mainitut)       500 mk
 oleskeluluvan siirtopäätös               80 mk

 Opetuslupa
 lupapäätös                  140 mk

 Pakolaisen matkustusasiakirja
 voimassaoloajan pidentäminen             80 mk

 Passi
 enintään vuoden passi              220 mk
 yli vuoden passi                    200 mk
 merimiespassi                     200 mk
 seuruepassi                      260 mk
 hylkäävä päätös           130 mk

 Peliautomaattien tai pelilaltteiden pitäminen
 lupapäätös, joka annetaan peliautomaatin tai
 pelilaitteen pitämiseen luvan hankkimisesta eräiden
 huvitusten järjestämiseen ja pelilaitteiden pitämiseen
 annetun asetuksen perusteella             140 mk

 Rahnkeräys
 lupapäätös                       140 mk

 Tarkastuspassi
 myöntäminen                      100 mk

 Työlupa
 lupapäätös                       200 mk

 Vammaisen pysäköintilupa
 lupapäätös                       90 mk

 Vartijakortti
 myöntäminen                       90 mk

 Viisumi
 kertaviisumi                      180 mk
 kauttakulkuviisumi                   140 mk
 paluuviisumi                      140 mk
 viisumin pidentäminen                 140 mk
 Yksityisetsivän hyväksyminen              100 mk
 Yksityisetsivätodistus                 50 mk
 Muut hakemuksesta annettavat päätökset         80 mk

 2. TODISTUKSET
 Kioskiasetuksen 4 §:n 4 momentin mukaisen todistuksen
 antaminen                        50 mk
 Muu pyynnöstä annettava todistus            50 mk

 3. ILMOITUKSET
 Majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen
 3 §:n mukaisen selvityksen käsittely          100 mk
 Majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen
 5 a §:n mukaisen ilmoituksen käsittely         140 mk
 Alkoholilain 59 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
 käsittely                        50 mk
 Pelilaitteita koskevan ilmoituksen käsittely      50 mk

 4. HENKILÖREKISTERILAIN 11 §:N MUKAISEN
 TARKASTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN         80 mk
 5. PELIKASINON TARKASTUSKÄYNTI       1 000 mk

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1997

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Ylitarkastaja
Janne Kerkelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.