474/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1997

Liikenneministeriön päätös kaapelikanavien ja antennipaikkojen vuokraamisesta

Liikenneministeriö on 30 päivänä huhtikuuta 1997 annetun telemarkkinalain (396/1997) 8 §:n 4 momentin 1 kohdan nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan televerkkoyrityksen oikeuteen saada toiselta televerkkoyritykseltä telemarkkinalain 8 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisia suoritteita.

2 §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) antennipaikalla yleisen televerkon rakentamisessa käytettävää mastorakennelman osaa, joka on tarkoitettu antennin sijoituspaikaksi; sekä

2) kaapelikanavalla yleisen televerkon rakentamisessa käytettävää suojarakennelmaa, joka on tarkoitettu telekaapelien sijoituspaikaksi.

3 §
Kaapelikanavien ja radiomastojenrakentaminen

Jos telemarkkinalain 8 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisesti rinnakkaisten kaapelikanavien tai radiomastojen rakentaminen ei ole mahdollista, tulee rakentamisessa varautua myös toisen televerkkoyrityksen kirjallisesti varaamiin kohtuullisiin vuokraustarpeisiin.

Jos televerkkoyritys voi osoittaa, että televerkkoyritykset eivät ole päässeet sopimukseen 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa, televerkkoyritys voi pyytää, että asianomainen ministeriö ratkaisee asian.

4 §
Vapaat antennipaikat

Jos televerkkoyritys ei voi osoittaa, että televerkkoyritys ottaa omaan käyttöön telemarkkinalain 8 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetun radiomaston vapaana olevan antennipaikan seuraavan kahden vuoden aikana, teleyritys on velvollinen vuokraamaan antennipaikan toiselle teleyritykselle kohtuullista korvausta vastaan.

Jos televerkkoyritys voi osoittaa, että teleyritykset eivät ole päässeet sopimukseen 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa antennipaikan vuokrauksesta kaksi kuukautta jatkuneiden neuvotteluiden jälkeen, televerkkoyritys voi pyytää, että asianomainen ministeriö ratkaisee asian.

5 §
Kaapelikanavien vapaana oleva osa

Jos televerkkoyritys ei voi osoittaa, että televerkkoyritys ottaa omaan käyttöön seuraavan kahden vuoden aikana telemarkkinalain 8 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisessa tilanteessa käyttökuntoisen kaapelikanavien vapaan osan, televerkkoyritys on velvollinen vuokraamaan kaapelikanavien vapaana olevan osan toiselle televerkkoyritykselle kohtuullista korvausta vastaan.

Televerkkoyritys voi irtisanoa 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen, jos televerkkoyritys voi osoittaa tarvitsevansa toiselle televerkkoyritykselle vuokratut rakenteet omaan käyttöönsä. Sopimuksen irtisanomisaika ei voi olla kahta vuotta lyhyempi.

Jos televerkkoyritys voi osoittaa, että televerkkoyritykset eivät ole päässeet sopimukseen 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa kaapelikanavan vuokrauksesta kaksi kuukautta jatkuneiden neuvottelujen jälkeen, televerkkoyritys voi pyytää, että asianomainen ministeriö ratkaisee asian.

6 §
Lisämääräykset

Asianomainen ministeriö ja Telehallintokeskus voivat tarvittaessa antaa lisämääräyksiä tai lisäohjeita päätöksen soveltamisesta.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan teletoimintalain 10 a §:n soveltamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1996 annettu liikenneministeriön päätös (502/1996).

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1997

Osastopäällikkö
Vesa Palonen

Yli-insinööri
Antti Kohtala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.