466/1997

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Asetus rakennusasetuksen 146 c §:n muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen (266/1959) 146 c §, sellaisena kuin se on asetuksessa 92/1982, seuraavasti:

146 c §

Maa-ainesten ottamista tarkoittavaa kaivamista tai louhimista koskevaa hakemusta tehtäessä ja käsiteltäessä sekä ottamistoiminnassa on soveltuvin osin noudatettava, mitä maa-ainesasetuksen (91/1982) 2―8, 10 ja 10 a §:ssä säädetään. Vahvistetun yleiskaavan alueella sekä asema-, rakennus- ja rantakaava-alueella on maa-aineslain (555/1981) 7 §:n 2 momentissa ja maa-ainesasetuksen 4 ja 5 §:ssä tarkoitetut lausunnot kuitenkin hankittava vain tarvittaessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.