449/1997

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 10 ja 41 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 10 §:n 1 momentti ja 41 § seuraavasti:

10 §
Uudelleenrekisteröinnin edellytykset

1. Ajoneuvon uudelleenrekisteröinnin edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen selvitys;

b) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;

c) ajoneuvo on asianmukaisesti katsastettu;

d) ajoneuvon mahdollinen ajoneuvovero on suoritettu;

e) ajoneuvon mahdollinen moottoriajoneuvovero on suoritettu;

f) ajoneuvosta ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi soveltuvin osin 2 luvussa mainitut tiedot; sekä

g) ajoneuvon aikaisemmasta rekisteröinnistä esitetään tarvittaessa selvitys.


41 §
Vientirekisteröinnin voimassaolo

1. Vientirekisteröinti on voimassa rekisteröintiä seuraavan vuoden rekisteröintipäätöksen tekemistä vastaavan kalenterikuukauden loppuun. Hakijan pyynnöstä voimassaoloaika voidaan määrätä lyhyemmäksikin. Edellä 38 §:n 2 momentissa tarkoitetun ajoneuvon vientirekisteröinti on kuitenkin voimassa vain momentissa mainittuun tarkoitukseen tarvittavan ajan.

2. Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa Suomessa käyttää ennen maasta vientiä vain ajoneuvon siirtoon luovutuspaikalta vientipaikalle tai ajoneuvon omistajan maastamuuttoon liittyvään matkaan omistajan kotipaikalle ja sieltä edelleen vientipaikalle.

3. Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa 2 momentin estämättä käyttää tilapäisesti Suomessa pakottavaksi katsotun syyn, tavanomaisen lomamatkan tai siihen verrattavan lyhyehkön oleskelun johdosta, ei kuitenkaan maasta muuttoa välittömästi seuraavan tai maahanmuuttoa välittömästi edeltävän kuukauden aikana. Käyttämisen edellytyksenä on, että asiakirjoissa on tulliviranomaisen ajoneuvon omistajan tai haltijan pyynnöstä tekemä merkintä maahantulo- ja maastapoistumispäivistä.


1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997. Asetusta sovelletaan sen voimaantulopäivän jälkeen vientirekisteröitävään ajoneuvoon.

2. Ajoneuvolle voidaan myöntää vientirekisteröinnin voimassaoloajan pidennys, jos pidennettävän voimassaoloajan alkamisesta on kulunut enintään 60 päivää ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja aikaisempi vientirekisteröinti on pidennystä haettaessa edelleen voimassa. Vientirekisteröinnille aikaisemmin myönnetty ja jatkettu voimassaoloaika eivät saa kuitenkaan yhdessä ylittää 41 §:n 1 momentissa tarkoittua enimmäisaikaa.

3. Ajoneuvohallintokeskus päättää tarvittaessa voimassaoloajan pidennyksen hakemiseen liittyvästä menettelystä.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.