438/1997

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

kumonnut 22 päivänä joulukuuta 1993 kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1415/1993) liitteestä 2 A. numeron 15, liittestä 4 B. numerot 2 ja 30 ja liitteestä 5 B. numerot 33 ja 34, näistä liitteen 5 B. numeron 34 sellaisena kuin se on kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 800/1994, sekä

lisännyt liitteeseen 1 numerot 418 ja 419, liitteeseen 2 A. numerot 15a, 15b ja 15c, liitteeseen 4 A. numerot 50, 51 ja 52 ja liitteeseen 5 A. numeron 11, seuraavasti:

Liite 1

KIELLETYT AINEET
Nro Aine
418 3-Imidatsol-4-yyliakryylihappo ja sen etyyliesteri (urokaanihappo)
419 Naudan, lampaan ja vuohen aivoista, selkäytimestä ja silmistä saatavat kudokset ja nesteet ja niistä saatavat ainesosat

Liite 2

A. RAJOITUKSIN SALLITUT AINEET
Nro Aine Valmiste3-käyttö Enimmäismäärä Muut rajoitukset Varoitusmerkinnät
15a Kalium- tai natriumhydroksidi Kynsinauhan liuottimet 5 % (natriumhyd-roksidiksi laskettuna) Sisältää alkalia. Varottava aineen joutumista silmiin. Voi aiheuttaa sokeuden. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Innehåller alkali. Undvik all kontakt med ögonen. Kan orsaka blindhet. Förvaras oåtkomligt för barn.
Hiusten suoristajat – yleiskäyttö 2 % (natriumhyd-roksidiksi laskettuna) Sisältää alkalia. Varottava aineen joutumista silmiin. Voi aiheuttaa sokeuden. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Innehåller alkali. Undvik all kontakt med ögonen. Kan orsaka blindhet. Förvaras oåtkomligt för barn.
– ammattikäyttö 4,5 % (natriumhyd-roksidiksi laskettuna) Vain ammattikäyttöön. Varottava aineen joutumista silmiin. Voi aiheuttaa sokeuden.
Endast för yrkesmässigt bruk. Undvik all kontakt med ögonen. Kan orsaka blindhet.
Ihokarvojenpoistovalmisteet pH ≤ 12,7 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varottava aineen joutumista silmiin.
– pH:n säätö Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik all kontakt med ögonen.
Muut valmisteet pH ≤ 11
– pH:n säätö
15b Litiumhydroksidi Hiusten suoristajat 2 % (natriumhyd-roksidiksi laskettuna) Sisältää alkalia. Varottava aineen joutumista silmiin. Voi aiheuttaa sokeuden. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
– yleiskäyttö Innehåller alkali. Undvik all kontakt med ögonen. Kan orsaka blindhet. Förvaras oåtkomligt för barn.
– ammattikäyttö 4,5 % (natriumhyd-roksidiksi laskettuna) Vain ammattikäyttöön. Varottava aineen joutumista silmiin. Voi aiheuttaa sokeuden.
Endast för yrkesmässigt bruk. Undvik all kontakt med ögonen. Kan orsaka blindhet.
Muu käyttö
15c Kalsiumhydroksidi Kahdesta ainesosasta muodostuvat hiusten suoristajat: kaisiumhydroksidi ja guanidinin suola 7 % kalsiumhydrok-sidia Sisältää alkalia. Varottava aineen joutumista silmiin. Voi aiheuttaa sokeuden. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Innehåller alkali. Undvik all kontakt med ögonen. Kan orsaka blindhet. Förvaras oåtkomligt för barn.
Muu käyttö

Liite 4

A. SALLITUT SÄILÖNTÄAINEET
Nro Aine Valmiste Enimmäismäärä Muut rajoitukset Varoitusmerkinnät
50 3-(p-kloorifenoksi)-propaani-1,2-dioli (klorfenesiini) 0,3 %
51 Natriumhydroksimetyyliaminoasetaatti Natriumhydroksimetyyliglysinaatti) 0,5 %
52 Hopeakloridi sekoitettuna titaanioksidiin 0,004 % hopeakloridiksi laskettuna 20 % hopeakloridia titaanioksidiin (painoprosentteina). Kielletty alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitetuissa valmisteissa, suuhygieniavalmisteissa sekä valmisteissa, jotka on tarkoitettu käytettäviksi silmien tai huulten ympärillä.

Liite 5

AURINGON SUOJA-AINEET

A. SALLITUT AURINGONSUOJA-AINEET
Nro Aine Enimmäismäärä Muut rajoitukset Varoitusmerkinnät
11 N-(2 ja 4)-[(2-oksoborn-3-ylideeni)metyyli]bentsyyli} akryyliamidin polymeeri 6 %


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Muu kuin kosmetiikka-asetuksen (189/1996) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja saa 30 päivään kesäkuuta 1998 asti myydä tai muutoin luovuttaa kuluttajalle valmisteita, jotka eivät täytä tämän päätöksen määräyksiä. Valmisteita, jotka sisältävät liitteessä 1 mainittua kiellettyä ainetta nro 419 ei kuitenkaan saa myydä tai muutoin luovuttaa kuluttajalle 1 päivästä heinäkuuta 1997 alkaen.

Komission direktiivit:96/41/EY, EYVL nro L 198, 8.8.1996, s. 36 ja 97/1/EY, EYVL nro L 16, 18.1.1997, s. 85

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Esittelijä
Marianne Väätäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.