388/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1997

Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1160/1996) voimaantulosäännöksen 2 momentti seuraavasti:


Sen estämättä, mitä valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain (801/1992) tällä lailla osittain muutetussa 12 §:ssä säädetään, määrätään vuoden 1997 yksikköhinnaksi vuodelle 1996 määrätty yksikköhinta ja vuoden 1999 yksikköhinnaksi vuodelle 1998 määrätty yksikköhinta. Yksikköhintaa tarkistetaan arvioidulla kustannustason muutoksella siten, että vuonna 1997 kustannustason muutos otetaan kuitenkin huomioon vain ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnassa.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1997. Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 12/1997
HaVM 4/1997
EV 32/1997

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.