327/1997

Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen
Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMp lihavalmistehygieniapäätöksen muuttamisesta 1) . 9/EEO/1997 11.4.1997 1.5.1997
Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on antanut seuraavan päätöksen:
MMMEEOp naudan tarttuvan leukoosin vastustamisesta annetun päätöksen muuttamisesta 2) . 15/EEO/1997 2.4.1997 1.5.1997

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (09)1601.

1) Neuvoston direktiivi 77/99/ETY, muut. 92/5/ETY; EYVL N:o L 57, 2.3.1992, s. 1, neuvoston direktiivi 92/118/ETY; EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49, neuvoston direktiivi 95/68/EY; EYVL N:o L 332, 31.12.1995, s. 10
2) Neuvoston direktiivi 64/432/ETY; EYVL N:o L 121, 29.7.1964, s. 1977

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 1997

Hallitusneuvos
Kristiina Pajala

Nuorempi hallitussihteeri
Ritva Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.