318/1997

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kolmansista maista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut eräiden kolmansista maista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista 18 päivänä helmikuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (180/1997) 8 §:n 2 ja 3 momentin ja liitteet 6 ja 7 sekä

lisännyt 6 §:ään uuden 4 momentin, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi seuraavasti:

6 §
Sorkka- ja kavioeläinten nahat ja vuodat

Lisäksi osasto voi myöntää yksityishenkilöille luvan tuoda metsästysretkeltä pyytämiensä riistasorkkaeläinten ja riistakavioeläinten nahkoja ja vuotia omaan käyttöön.


8 §
Luut, sarvet, kaviot ja sorkat sekä niistävalmistetut tuotteet

Luita, sarvia, kavioita ja sorkkia sekä niistä valmistettuja tuotteita saadaan tuoda maahan jatkojalostusta varten seuraavin ehdoin:

1) tavara tuodaan kuivattuna, eikä se ole jäähdytettyä eikä pakastettua;

2) tavara tuodaan suoralla kuljetuksella alkuperämaasta Euroopan yhteisön eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle eikä sitä lastata uudestaan yhteisön alueen ulkopuolella;

3) tavara viedään suoraan eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen jälkeen jatkojalostuslaitokseen; sekä

4) tavaran mukana olevista kaupallisista asiakirjoista ilmenevät liitteen 7 A kohdassa tarkoitetut asiat ja tiedot ja tavaran mukana on tuojan kirjallinen, asianomaisessa liitteen kohdassa määrätyn mallin mukainen ilmoitus, tai

tavaran mukana olevista kaupallisista asiakirjoista ilmenevät liitteen 7 B kohdassa tarkoitetut asiat ja tiedot, tavaran mukana on tuojan kirjallinen, asianomaisessa liitteen kohdassa määrätyn mallin mukainen ilmoitus ja tavaraa ei jatkojalostuksen jälkeen käytetä elintarvikkeisiin tai eläinten rehuihin.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun tavaran eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa, kuljetuksessa ja jatkojalostuksessa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) rajatarkastusaseman eläinlääkärin on vahvistettava 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettu ilmoitus nimikirjoituksellaan ja leimattava se;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen on seurattava tavaraa ilmoituksessa mainittuun jatkojalostuslaitokseen ja säilytettävä jatkojalostuslaitoksessa vähintään yhden vuoden ajan tavaran saapumisen jälkeen;

3) tavara on kuljetettava sinetöidyissä konteissa tai autoissa tai irtotavarana laivassa;

4) kontteihin ja asiakirjoihin on merkittävä jatkojalostuslaitoksen nimi ja osoite sekä seuraava merkintä: ''ei tarkoitettu elintarvikkeeksi eikä eläinten rehuksi'';

5) rajatarkastusasemalta on lähetettävä Animo-viesti tai telekopio jokaisesta tavaraerästä jatkojalostuslaitoksen sijaintipaikkakunnan virkaeläinlääkärille tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle; sekä

6) jatkojalostuslaitoksessa on pidettävä luetteloa käytetyn tavaran määrästä ja laadusta siten, että voidaan varmistua tavaran käytöstä ilmoitettuun tarkoitukseen.Tämä päätös tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Liite 6 ja Todistusmallit a, b, c, d ja e Liite 7

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.