294/1997

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1997

Asetus jäteasetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun jäteasetuksen (1390/1993) 1 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentin 1 kohta seuraavasti:

1 §
Tarkemmat säännökset jätelain soveltamisalasta

Jätelain (1072/1993) hyväksymismenettelyjä koskevia säännöksiä ei sovelleta:


2) kaivostoiminnassa syntyvään ja siinä tai muualla harjoitettavan kaivostoiminnan yhteydessä hyödynnettävään tai käsiteltävään vaarattomaan maa- ja kiviainesjätteeseen, jos jäte hyödynnetään tai käsitellään kaivoslain (503/1965) nojalla hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Jätelain jätelupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta:

1) maa- ja kiviainesten ottamisessa taikka rakennus- tai maa- ja vesirakennustoiminnassa syntyvän vaarattoman maa- ja kiviainesjätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn ottamis- tai rakentamispaikallaan taikka muulla rakentamispaikalla, jossa jäte hyödynnetään tai käsitellään luvanvaraista rakentamista koskevan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti; eikäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.