281/1997

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun maaseutuelinkeinoasetuksen (248/1991) 16 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 322/1996, ja

lisätään 15 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 941/1996, uusi 3 momentti, 17 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 94/1996, uusi 5 momentti, ja 17 a §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 5/1997, uusi 2 momentti, seuraavasti:

15 §
Maatilojen investointien tukeminen

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei sovelleta 16 §:n 2 momentissa tarkoitettuun tukeen.

16 §
Siirtymäajan tuki

Tukea 1 momentissa tarkoitettuihin investointeihin sekä lisätukea 2 momentissa tarkoitettuihin puutarhatalouden investointeihin voidaan myöntää vuonna 1997 enintään 27 prosenttia, vuonna 1998 enintään 24 prosenttia ja vuonna 1999 enintään 20 prosenttia hyväksyttyjen kustannusten määrästä.


17 §
Maanhankinnan lainoitus

Maanhankintaan myönnetyn valtionlainan korkoetuus tai korkotukilainan korkotuki voi olla enintään 30 prosenttia hyväksyttävästä hankintahinnasta.

17 a §
Lisämaan hankinnan lainoitus

Lisämaan hankintaan myönnetyn valtionlainan korkoetuus tai korkotukilainan korkotuki voi olla enintään 30 prosenttia hyväksyttävästä hankintahinnasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Tämän asetuksen 16 §:n 4 momentissa tarkoitettua maaseutuelinkeinoasetuksen 16 §:n 2 momentin mukaista lisätukea voidaan maaseutuelinkeinoasetuksen 7 §:n 2 momentin säännösten estämättä myöntää, jos investointiin on myönnetty maaseutuelinkeinolain (1295/1990) mukaista lainamuotoista tukea vuonna 1997 ja lisätukea haetaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1997 tai jos lainamuotoista tukea koskeva hakemus on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.