260/1997

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Asetus työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan työsuojelun valvonnasta 21 päivänä joulukuuta 1973 annetun asetuksen (954/1973) 2 §:n 1 momentin a kohta, 6 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti, 18 §:n 3 momentti ja 37 §, sellaisina kuin niistä ovat muut kuin 18 §:n 3 momentti asetuksessa 198/1993, seuraavasti:

2 §

Valvontalakia ja tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan:

a) työsuojeluviranomaisella työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaavaa ministeriötä, jäljempänä ministeriö, ja työsuojelun piirihallintoa;


6 §

Ministeriö antaa toimialoittain tarvittaessa tarkemmat ohjeet siitä, kuinka usein työpaikkoja on tarkastettava ja milloin työpaikalla on toimitettava tutkimus.


9 §

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta tutkimuksesta johtuneet kustannukset maksetaan valtion varoista ministeriön tarvittaessa vahvistamien perusteiden mukaan.

18 §

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaali on toimitettava niiden toimikautta edeltävän vuoden marraskuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välisenä aikana. Työsuojeluvaltuutettua ja varavaltuutettuja ensimmäistä kertaa valittaessa vaali on kuitenkin toimitettava kahden kuukauden kuluessa yhteistoimintavelvoitteen syntymisestä.


37 §

Tarkempia säännöksiä ja ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa ministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.