258/1997

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Asetus merimiehen lääkärintarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Työministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan merimiehen lääkärintarkastuksista 18 päivänä kesäkuuta 1980 annetun asetuksen (476/1980) 2 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, 7 §:n 2 momentin 3 kohta ja 15 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 3 kohta asetuksessa 1410/1991 ja 15 § asetuksessa 839/1995, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


3) merimieslääkärillä laillistettua lääkäriä, joka on erikseen tähän tehtävään kelpuutettu; sekä

4) merimiesterveyskeskuksella kansanterveysasetuksen (802/1992) 5 §:ssä tarkoitettua terveyskeskusta.


7 §
Lääkärintodistus

Todistuksesta tulee käydä ilmi:


3) että työntekijän näkö- ja kuulokyky ovat vahvistettujen ohjeiden mukaiset ja että kansipalvelukseen otettavalla on lisäksi ohjeiden mukainen värinäkö;


15 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset asetuksen täytäntöönpanosta antaa merimiesasiainneuvottelukuntaa kuultuaan sosiaali- ja terveysministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.