254/1997

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kolmansista maista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetun maa-ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut eräiden kolmansista maista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista 18 päivänä helmikuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (180/1997) 1 §:n 3 momentin, 22 §:n 1 momentin ja 23 §:n 1 momentin seuraavasti:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Päätöstä ei sovelleta seuraaviin tavaroihin:

1) eläinten sukusolut ja alkiot;

2) elintarvikkeeksi tarkoitettu liha ja lihatuotteet;

3) elintarvikkeeksi tarkoitettu maito ja maitopohjaiset tuotteet;

4) elintarvikkeeksi tarkoitetut linnunmunat ja munavalmisteet; sekä

5) elintarvikkeeksi tarkoitettu hunaja.


22 §
Rekisteröinti ja kuljetus

Osasto pitää valvontaa varten rekisteriä 6 §:n 1 ja 2 momentissa, 8 §:n 2 momentissa sekä 13 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tavaroiden tuojista. Lisäksi osasto pitää valvontaa varten rekisteriä tuojista, jotka tuovat 6 §:n 1 ja 2 momentissa, 8 §:n 2 momentissa, 10 §:n 2 momentissa, 11 §:n 2 momentissa, 13 §:n 2 momentissa, 14 §:n 1 momentissa ja 18 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tavaroita Norjasta tai Liechtensteinista. Näiden tavaroiden tuojien on viimeistään viisi arkipäivää ennen ensimmäistä tuontia tehtävä kirjallinen ilmoitus tuonnista osastolle rekisteriin merkitsemistä varten. Ilmoitukseen tulee sisältyä seuraavat tiedot:

1) tuojan nimi, osoite ja puhelinnumero;

2) laitos, johon tavara ensimmäiseksi tuodaan (vastaanottajalaitos), sekä laitoksen osoite ja puhelinnumero;

3) tavara, jonka tuojaksi pyytää rekisteröintiä; sekä

4) maa, josta tavara aiotaan tuoda.


23 §
Luettelo

Edellä 22 §:ssä tarkoitettujen vastaanottajalaitosten on pidettävä luetteloa kaikista vastaanottamistaan tuontilähetyksistä. Luettelosta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

1) lähetyksen saapumispäivämäärä;

2) lähetyksen sisältö (tavara ja määrä);

3) alkuperämaa;

4) viejän nimi ja osoite; sekä

5) laitos, josta tavara on viety, ja laitoksen osoite.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.