247/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 28 päivänä joulukuuta 1995 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1782/1995) liitteenä olevan maksutaulukon 1 §:n, 3 ja 4 §:n sekä 7 §:n, sellaisina kuin niistä ovat 1 § ja 3 § 28 päivänä helmikuuta 1996 annetussa päätöksessä (123/1996), seuraavasti:Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Liite

MAKSUTAULUKKO
1 §
Patenttiasiat
Hakemusmaksu
perusmaksu 1 200 mk
lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta 120 mk
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta ensimmäinen kerta 320 mk
muut kerrat 640 mk
Nähtäväksipanomaksu perusmaksu painatuksesta 500 mk
lisämaksu jokaiselta neljä ylittävältä sivulta 60 mk
Painatusmaksuperusmaksu painatuksesta 500 mk
lisämaksu jokaiselta neljä ylittävältä sivulta 60 mk
maksu patentin uudelleen painamisesta, jokaiselta painettavalta sivulta 60 mk
Lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu sen jälkeen kun hakemus tehtiin tai se on katsottava tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä yhteensä ylittää niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu on suoritettu 120 mk
Tilausmaksu välipäätöksen viiteasiakirjoista 110 mk
kahtena kappaleena 160 mk
Käännösmaksu 220 mk/sivu
Patenttihakemuksista ja patenteista suoritettavat vuosimaksut:
1.―3. vuosi 750 mk
4. vuosi 550 mk
5. vuosi 650 mk
6. vuosi 800 mk
7. vuosi 950 mk
8. vuosi 1 150 mk
9. vuosi 1 350 mk
10. vuosi 1 550 mk
11. vuosi 1 800 mk
12. vuosi 2 100 mk
13. vuosi 2 400 mk
14. vuosi 2 700 mk
15. vuosi 3 050 mk
16. vuosi 3 400 mk
17. vuosi 3 750 mk
18. vuosi 4 100 mk
19. vuosi 4 400 mk
20. vuosi 4 700 mk

Vuosimaksu, joka patenttilain 41 §:n 3 momentin tai 42 §:n 3 momentin mukaan suoritetaan myöhemmin kuin vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.

Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 220 mk
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 1 200 mk
Muutoksenhakumaksut patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut asiat 1 100 mk
muut patenttiasiat 750 mk
Etuoikeustodistus 220 mk/
10 sivua
lisäsivut 5 mk/sivu
Diaaritodistus 50 mk
Oikeaksi todistaminen 50 mk+
5 mk/sivu
Rekisteriote 80 mk
Kuulutusjulkaisu 30 mk
Patenttijulkaisu 30 mk
Viikkoluetteloirtonumero 30 mk
vuositilaus 650 mk
Tiivistelmäjulkaisu 5 mk
3 §
Lisäsuojatodistukset
Hakemusmaksu 1 200 mk
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta
ensimmäinen kerta 320 mk
muut kerrat 640 mk
Maksu rekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 220 mk
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 1 200 mk
Vuosimaksu jokaiselta alkavalta vuodelta 4 700 mk
Muutoksenhakumaksut patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut asiat 1 100 mk
muut asiat 750 mk
Diaaritodistus 50 mk
Oikeaksi todistaminen 50 mk+
5 mk/sivu
Rekisteriote 80 mk
4 §
Hyödyllisyysmallioikeusasiat
Rekisteröintimaksu 800 mk
Uudelleenkäsittelymaksu 200 mk
Rekisteröinnin uudistamismaksu 1 200 mk
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 300 mk
Maksu hyödyllisyysmallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 220 mk
Käännösmaksu 220 mk/sivu
Muutoksenhakumaksu 800 mk
Etuoikeustodistus 75 mk
Diaaritodistus 50 mk
Oikeaksi todistaminen 50 mk+
5 mk/sivu
Rekisteriote 80 mk
Tutkimusmaksu 1 200 mk
Lausuntomaksu 400 mk
Lykkäysmaksu 250 mk
Uudistamismaksun korotus 240 mk
Lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojavaatimuksesta 80 mk
Viitejulkaisumaksu 110 mk
Viitejulkaisun kaksoiskopio 160 mk
Kansainväliset hyödyllisyysmallihakemukset:
Maksu kansainvälisestä hyödyllisyysmallihakemuksesta 800 mk
Lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojeluvaatimuksesta 80 mk
Lisämaksu hyödyllisyysmallilain 45 d §:n 3 momentin mukaisesta lisäajasta 500 mk
Lähettämismaksu 800 mk
7 §
Integroidun piirin piirimalliasiat
Rekisteröintimaksu 1 500 mk
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 1 300 mk
Uudelleenkäsittelymaksu 320 mk
Maksu piirimallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 220 mk
Muutoksenhakumaksut 1 100 mk
Diaaritodistus 50 mk
Oikeaksi todistaminen 50 mk+
5 mk/sivu
Rekisteriote 80 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.