181/1997

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on

kumonnut eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla 11 päivänä tammikuuta 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (27/1995) 6 §:n 3 momentin; sekä

muuttanut 1 §:n 2 momentin, 6 §:n 2 momentin sekä 25 a §:n, sellaisena kuin 25 a § on päätöksessä 780/1995, seuraavasti:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan elävien eläinten, niiden alkioiden ja sukusolujen sekä eläimistä saatavien tuotteiden ja eläimistä syntyvien jätteiden sisämarkkinakauppaan, muuhun tuontiin muista jäsenmaista sekä muuhun vientiin muihin jäsenmaihin. Tämän päätöksen 14―17, 19, 20 ja 22―24 §:n määräyksiä sovelletaan mainituissa pykälissä tarkoitettujen tuotteiden ja jätteiden kauppaan Suomen, Norjan ja Liechtensteinin välillä, muuhun tuontiin Norjasta ja Liechtensteinista sekä muuhun vientiin Norjaan ja Liechtensteiniin. Päätöksen 18 §:n määräyksiä sovelletaan kalasta tai muista merieläimistä, lukuunottamatta merinisäkkäitä, valmistettujen proteiinijauhojen kauppaan Suomen, Islannin, Norjan ja Liechtensteinin välillä, muuhun tuontiin Islannista, Norjasta ja Liechtensteinista sekä muuhun vientiin Islantiin, Norjaan ja Liechtensteiniin.


6 §
Sorkka- ja kavioeläimet

Tuotaessa märehtijöitä Suomeen on IBR-taudin, nautatuberkuloosin ja bruselloosin vastustamiseksi noudatettava lisäksi osaston erikseen antamia määräyksiä.

25 a §
Eläintauteja aiheuttavat mikrobit ja loiset

Eläintautilain (55/1980) 3 §:n 2 momentin nojalla vastustettaviksi eläintaudeiksi määrättyjä eläintauteja aiheuttavia mikrobeja tai loisia ja niitä sisältäviä viljelmiä, kudoksia, eritteitä taikka muita vastaavia tavaroita saadaan tuoda Suomeen muista jäsenvaltioista vain osaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja. Vietäessä eläintauteja aiheuttavia mikrobeja tai loisia tai niitä sisältäviä viljelmiä, kudoksia, eritteitä taikka muita vastaavia tavaroita Suomesta muihin jäsenvaltioihin on noudatettava vastaanottavan jäsenvaltion antamia tuontimääräyksiä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1997

Apulaisosastopäällikkö
Jaana Husu-Kallio

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.