174/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1997

Asetus valtioneuvoston ohjesäännön 24 ja 25 §:n muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 24 §:n 1 momentti ja 25 §:n 1 momentin 13 kohta seuraavasti:

24 §

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) toimeentuloturva;

2) vakuutustoiminta, vakuutuksen välitystoiminta ja vakuutustarkastus;

3) sosiaali- ja terveyspalvelut;

4) lääkehuolto;

5) kuntoutus;

6) terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisy;

7) alkoholi-, huumausaine- ja tupakka-asiat;

8) terveydensuojelu ja säteilyhaittojen valvonta;

9) kemikaalien valvonta, mikäli asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

10) geeniteknologian valvonta, mikäli asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

11) työterveyshuolto, mikäli asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

12) sosiaaliturvaa sekä sairaanhoitoa ja muuta terveydenhoitoalaa koskevat vieraiden valtioiden kanssa tehtävät sopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet;

13) naisten ja miesten välinen tasa-arvo;


25 §

Työministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


13) pakolaisuus, mikäli asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan, siirtolaisuus, turvapaikanhakijoiden vastaanotto sekä maahanmuuttajien yhteiskuntaan sijoittumista edistävät toimenpiteet;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.