158/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Asetus yrityskiinnitysasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä syyskuuta 1985 annetun yrityskiinnitysasetuksen (778/1985) 3 §:n 3 momentti ja 12 §:n 1 momentin 6 kohta,

sellaisena kuin niistä on 3 §:n 3 momentti asetuksessa 246/1991, sekä

lisätään asetukseen uusi 13 a § seuraavasti:

3 §

Asian laatu ilmaistaan merkitsemällä, koskeeko hakemus kiinnityksen vahvistamista, kiinnityksen laajentamista, kiinnitysten yhdistämistä, kiinnityksen jakamista, kiinnityksen kuolettamista, kiinnitysten keskinäisen etuoikeusjärjestyksen muuttamista vai kiinnityksen vastattavaksi ottamista.

12 §

Muistutustietoina merkitään rekisteriin:


6) kaupparekisteriin merkityn elinkeinon-harjoittajan sulautuminen ja osakeyhtiön jakautuminen;


13 a §

Merkintä jakautumisesta tehdään sekä jakautuvan että vastaanottavan osakeyhtiön rekisteritietoihin.

Merkinnät sellaisista jakautuvan osakeyhtiön omaisuuteen kohdistuvista voimassa olevista kiinnityksistä ja muistutustiedoista, jotka jaetaan vastaanottavalle yhtiölle, siirretään vastaanottavan yhtiön rekisteritietoihin.

Kun osakeyhtiö jakautuu, hakemukseen, joka koskee kiinnitysten jakoa ja etuoikeusjärjestyksen järjestämistä, noudatetaan soveltuvin osin, mitä kiinnitysten keskinäisen etuoikeuden muuttamisesta säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.