157/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisteriasetuksen (208/1979) 5 §:n 3 momentti, 12 §:n 1 momentti ja 20 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä on 5 §:n 3 momentti asetuksessa 392/1988, sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 392/1988, uusi 4 momentti seuraavasti:

5 §

Sulautumista koskevien ilmoitusten perusteella tehdään avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön, osuuskunnan ja osakeyhtiön osalta merkinnät rekisteriin sekä sulautuvan että vastaanottavan yhteisön kohdalle.

Osakeyhtiön jakautumisen täytäntöönpanoa koskevan ilmoituksen perusteella tehdään merkintä sekä jakautuvan että vastaanottavan yhtiön kohdalle.

12 §

Osakeyhtiön perusilmoitukseen on liitettävä perustamiskirja alkuperäisenä, erillinen jäljennös yhtiöjärjestyksestä, oikeaksi todistettu jäljennös perustamiskokouksen pöytäkirjasta, tarvittaessa selvitys hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenen ja puheenjohtajan, toimitusjohtajan sekä tilintarkastajan valinnasta, toiminimen kirjoittamisoikeuden antamisesta sekä tarvittaessa jäljennös hallituk- sen ja hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen, toimitusjohtajan ja tämän sijaisen sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan suostumuksesta tehtävään. Ilmoitukseen on myös liitettävä osakeyhtiölain (734/1978) 2 luvun 4 a §:ssä tarkoitettu riippumattoman asiantuntijan lausunto sekä saman luvun 9 §:n 4 momentissa tarkoitettu hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus ja tilintarkastajien todistus.


20 §

Osakeyhtiölain sulautumista koskevissa säännöksissä määrätyt yhtiöiden ilmoitukset rekisteriviranomaiselle on tehtävä vastaanottavan ja jokaisen sulautuvan yhtiön yhteisellä ilmoituksella, jollei osakeyhtiölaissa toisin säädetä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.