123/1997

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1997

Liikenneministeriön päätös ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut ajoneuvohallintokeskuksen maksuista 20 päivänä joulukuuta 1995 annetun liikenneministeriön päätöksen (1605/1995) 3 §:n 1 momentin seuraavasti:

3 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudellisetsuoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa vastaavan tai alemman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) toimiluvan mukaisen katsastustoiminnan ja rekisteröintien aloittamistarkastus 750 markkaa;

2) toimiluvan haltijan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan tai ajolupakokeen vastaanottajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ratkaisu 250 markkaa;

3) poikkeuksen myöntäminen ajokorttilupaa tai henkilöauton ammattiajolupaa koskevista terveysvaatimuksista 150 markkaa;

4) katsastustoiminnan harjoittajalta valvon- tamaksua ja rekisterin käyttömaksua kolme markkaa kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta katsastukselta;

5) kuljettajantutkinnon sekä VAK- ja ADR-ajolupakokeiden vastaanottajalta valvonta- ja kehitysmaksua 12 markkaa kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta teoria- ja ajokokeelta;

6) moottoriajoneuvoverosta annetun lain (722/1966) 18 §:ssä tarkoitettu ennakkotieto 500 markkaa; ja

7) autoverosta annetun lain (1482/1994) 67 §:ssä tarkoitettu ennakkotieto 300 markkaa.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1997

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.