116/1997

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997

Asetus kuvataiteen apurahalautakunnasta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista 7 päivänä helmikuuta 1997 annetun lain (115/1997) 5 §:n nojalla:

1 §

Eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) 5 §:ssä tarkoitettuun lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä, jotka opetusministeriö määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kullekin heistä määrätään lisäksi henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenistä ja heidän varajäsenistään yhden tulee edustaa opetusministeriötä, yhden valtion kuvataidetoimikuntaa, yhden valtion taideteollisuustoimikuntaa ja yhden valtion valokuvataidetoimikuntaa. Muut jäsenet ja heidän varajäsenensä opetusministeriö määrää kuvataiteen tekijöiden keskeisiä järjestöjä ja kuvataiteen alan keskeisiä yhteisöjä kuultuaan.

Lautakunta voi ottaa yhden tai opetus- ministeriön luvalla useamman sivutoimisen sihteerin.

Lautakunnasta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.

2 §

Opetusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä apurahoja koskevien hakemusten tekemisessä ja käsittelyssä noudatettavasta menettelystä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.