115/1997

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997

Laki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtion varoista jaetaan vuosittain kuvataiteen tekijöille apurahoja sen johdosta, että heidän tekemiään, julkisessa omistuksessa olevia teoksia voidaan näyttää julkisesti.

2 §

Apurahoja voidaan myöntää luovaa työtä tekeville kuvataiteen tekijöille heidän ammatinharjoittamisensa taloudellisten edellytysten ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

3 §

Apurahoja voivat saada kuvataiteen tekijät, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa.

4 §

Kuvataiteen tekijöille vuosittain tämän lain mukaisina apurahoina jaettavien varojen yhteismäärä päätetään kunakin vuonna valtion talousarviossa.

5 §

Apurahojen jakamisesta päättää hakemusten perusteella opetusministeriön asettama lautakunta.

Tarkemmat säännökset lautakunnasta ja sen asettamisesta annetaan asetuksella.

Lautakunnan apurahojen jakamista koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

6 §

Tässä laissa tarkoitettuihin apurahoihin voidaan käyttää veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja.

7 §

Tämä laki tulee voimaa 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 158/1996
SiVM 13/1996
EV 193/1996

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.