72/1997

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1997

Valtioneuvoston päätös nuorille viljelijöille myönnettävästä käynnistystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 25 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut nuorille viljelijöille myönnettävästä käynnistystuesta 16 päivänä marraskuuta 1995 annetun valtioneuvoston päätöksen (1366/1995) 25 §:n 1 ja 2 momentin, sellaisena kuin niistä on 2 momentti päätöksessä 290/1996, seuraavasti:

25 §
Avustuksen ja lainan maksatus

Avustus maksetaan viran puolesta kahtena yhtä suurena vuotuisena eränä. Ensimmäinen erä maksetaan maaliskuun tai lokakuun 15 päivänä sen mukaan, kumpi ajankohta ensiksi seuraa päätöksen antamista tai, jos tilanpito aloitetaan päätöksen antamisen jälkeen, tilanpidon aloittamista. Toinen erä maksetaan vuoden kuluttua ensimmäisen erän maksamisesta.

Laina voidaan nostaa enintään kahdessa erässä. Koko laina on nostettava kahden vuoden kuluessa tuen myöntämisestä ja vuoden kuluessa lainan myöntämisestä. Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä lainan nostamisesta. Laina katsotaan myönnetyksi sinä ajankohtana, jona velkakirja on allekirjoitettu.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa myönnettyyn käynnistystukeen sisältyvän avustuksen maaliskuussa 1998 maksamatta oleva määrä maksetaan kerralla 15 päivänä maaliskuuta 1998, jollei tuen saaja 31 päivään heinäkuuta 1997 mennessä ilmoita maaseutuelinkeinopiirille vastustavansa maksatusajan lyhentämistä ja mahdollista maksuajankohdan muuttamista.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Nuorempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.