71/1997

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1997

Asetus vuonna 1997 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/1963) 16 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 957/1972:

1 §

Vuodelta 1997 ilman erillistä maksuunpanoa suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1) kun palkan maksajana on valtio, muu valtion laitos kuin sellainen liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/1987), tai Ahvenanmaan maakunta

työnantajan kansan- sairaus-
sosiaalitur- eläke- vakuutus-
vamaksu- maksua maksua
prosentti % %
6,80 58,088 41,912

2) kun palkan maksajana on kunta, kuntayhtymä tai kunnallinen liikelaitos

työnantajan kansan- sairaus-
sosiaalitur- eläke- vakuutus-
vamaksu- maksua maksua
prosentti % %
4,75 66,316 33,684

3) kun palkan maksajana on evankelis-luterilainen kirkko, sen seurakunta tai seurakuntayhtymä taikka ortodoksinen kirkkokunta tai sen seurakunta

työnantajan kansan- sairaus-
sosiaalitur- eläke- vakuutus-
vamaksu- maksua maksua
prosentti % %
10,80 36,574 63,426

4) kun palkan maksajana on muu kuin 1―3 kohdassa tarkoitettu työnantaja

työnantajan kansan- sairaus-
sosiaalitur- eläke- vakuutus-
vamaksu- maksua maksua
prosentti % %
4,00 60,000 40,000
5,60 71,429 28,571
6,50 75,385 24,615
2 §

Vuodelta 1997 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1) kansaneläkemaksua  65,3 %

2) sairausvakuutusmaksua  34,7 %

3 §

Vuonna 1997 kertyvistä, vuoteen 1996 ja sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1) kansaneläkemaksua  64,8 %

2) sairausvakuutusmaksua  35,2 %

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997.

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa maksuunpantuihin, 1 päivänä tammikuuta 1997 tai sen jälkeen kertyneisiin työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.