57/1997

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1997

Laki työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 3 §:ään, sellaisena kuin se on 29 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (144/93), uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §

Tätä lakia sovellettaessa pidetään työnan-ajana myös työn teettäjää, joka oman johtonsa ja valvontansa alaisena käyttää toisentyönantajan palveluksessa olevaa työvoimaa.Työvoimaa luovuttavan työnantajan velvoit-eista on tällöinkin voimassa, mitä tässä laissa säädetään työnantajasta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-kuuta 1997.

HE 78/1996
TyVM 18/1996
EV 245/1996

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.