56/1997

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1997

Laki työsopimuslain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti 30 päivänä huhtikuuta 1970 annetun työsopimuslain (320/70)2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 3 päivänä helmikuuta 1984 annetussa laissa(125/84), seuraavasti:

2 §
Kestoaika

Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä,jos työn luonne, sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava määräaikaista sopimusta edellyttävä seikka on siihen syynä tai jos työnantajalla on muu yrityksen toimintaan tai palvelujen kysynnän vakiintumattomuuteen taikka suoritettavaan työhön liittyvä, perusteltu syy määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen. Jos määräaikainen työsopimus on tehty muussa kuin edellä mainituissa tapauksissa, pidetään sopimusta toistaiseksi voimassa olevana työsopimuksena.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997. Tämä laki on voimassa 31 päivään joulukuuta 1999.

Tämän lain estämättä sovelletaan edelleen väliaikaisista poikkeuksista työsopimuslain2 §:n 2 momenttiin 8 päivänä joulukuuta1994 annettua lakia (1158/94).

HE 78/1996
TyVM 18/1996
EV 245/1996

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.