2/1997

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1997

Asetus veronkantoasetuksen 12 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun veronkantoasetuksen (903/1978) 12 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 224/1993, näin kuuluvaksi:

12 §

Veronkantolain 14 §:n mukaisia veronsaajaryhmien jako-osuuksia vahvistettaessa käytetään perusteena viimeksi toimitettua verotusta. Vahvistamisessa otetaan huomioon ansio- ja pääomatulojen kehitys sekä valtionveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun, kunnallisveron ja kirkollisveron perusteissa tapahtuneet muutokset sekä muut asiaan vaikuttavat muutokset.

Kunnan ja seurakunnan jako-osuuksia vahvistettaessa käytetään perusteena viimeksitoimitettua verotusta. Jako-osuuksia vahvistettaessa otetaan huomioon edellisten vuosien asukasluvun kehitys sekä kunnan tuloveroprosentti ja kirkollisveroäyrin hinta.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänätammikuuta 1997.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.