Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Säädökset alkuperäisinä: 1997

1421/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1420/1997
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen taloussuhteiden katkaisemisesta Sierra Leoneen
1419/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1418/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
1417/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksusta
1416/1997
Ulkoasiainministeriön päätös ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1415/1997
Asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1414/1997
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1413/1997
Laki sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
1412/1997
Laki toimeentulotuesta
1411/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös sikojen merkitsemisestä ja luetteloinnista
1410/1997
Asetus joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n kumoamisesta
1409/1997
Asetus joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1408/1997
Laki joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta
1407/1997
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1406/1997
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1405/1997
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1998
1404/1997
Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 4 a §:n muuttamisesta
1403/1997
Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta
1402/1997
Laki työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta
1401/1997
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.