1371/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Laki Suomen Vientiluotto Oy:n korkotuesta, valuuttakurssitappioiden korvaamisesta jaantolainauksen valtion takauksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen Vientiluotto Oy:n korkotuesta, valuuttakurssitappioiden korvaamisesta ja antolainauksen valtion takauksista 29 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1364/89) 1 §, sellaisena kuin se on 8 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1408/95), seuraavasti:

1 §

Valtioneuvostolla on oikeus määräämillään ehdoilla antaa Suomen Vientiluotto Oy:lle sitoumuksia siitä, että valtio maksaa yhtiön vuosina 1990―1996 myöntämien yhteensä enintään 7 500 miljoonan markan lainojen varainhankintakustannusten ja yhtiön myöntämien lainojen koron erotuksen lisättynä 0,25 prosenttiyksiköllä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 240/1996
TaVM 25/1996
EV 232/1996

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.