1370/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/1992) 7 a §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetussa laissa (1151/1996).

7 a §

Peruskoululain 83 §:ssä tarkoitetun peruskoulua vastaavaksi järjestetyn yksityisen koulun ja peruskoululain muuttamisesta annetun lain (1368/1996) voimaantulosäännöksen 5 momentissa tarkoitetun yksityisen erityiskoulun rahoituksesta on voimassa mitä 1 momentissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.