1362/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Valtioneuvoston päätös kansaneläkkeen määrästä tehtävästä vähennyksestä vuonna 1997

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (980/1996) nojalla:

1 §

Sellaiselta henkilöltä, joka on syntynyt vuonna 1931 tai sitä ennen ja saa toisen kuntaryhmän mukaista naimisissa olevalle henkilölle maksettavaa kansaneläkettä, vähennetään tammikuussa 1997 maksettavasta 389 markan suuruisesta kansaneläkkeestä 1 päivästä helmikuuta 1997 alkaen 78 markan sijasta 64 markkaa, jos hänen kansaneläkelain (347/1956) 26 §:n mukaiset 1 päivänä tammikuuta 1997 kansaneläkettä määrättäessä huomioon otetut tulonsa ovat 46 510―49 800 markkaa vuodessa.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1997.

Tässä päätöksessä säädetyt markkamäärät vastaavat virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 1997 kansaneläkkeiden suuruus lasketaan.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Apulaisosastopäällikkö
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.