1359/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun väylämaksuasetuksen (1016/1983) 1 §:n 1 momentti ja 2 §:n 1 ja 2 momentti,

näistä 1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa (1509/1994) ja 2 §:n 1 ja 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 1 päivänä joulukuuta 1995 annetussa asetuksessa (1345/1995), seuraavasti:

1 §

Kotimaanliikenteen väylämaksu suoritetaan vuosimaksuna kalenterivuosittain. Maksu lasketaan siten, että maksuyksikkö, 33 markkaa 50 penniä, kerrotaan aluksen nettovetoisuutta osoittavalla luvulla. Alus, jonka nettovetoisuutta osoittava luku on alle 1 000, maksaa kuitenkin vain puolet edellä mainitusta maksusta.


2 §

Ulkomaanliikenteen väylämaksu suoritetaan kertamaksuna aluksen saapuessa ulkomailta. Kertamaksu määräytyy aluksen jäämaksuluokan ja nettovetoisuuden perusteella allaolevan taulukon mukaisesti. Kertamaksua ei kuitenkaan kanneta siltä osin kuin kertamaksu ylittää 630 000 markkaa.

Ulkomaanliikenteen kertamaksun perusmaksut (pm) ja maksuyksiköt (my):

Aluksen nettovetoisuutta osoittava luku
Jäämaksuluokka alle 2000 my 2000-9999 pm     my 10000 tai isompi pm     my
I A Super 9,70 19 400 8,30 85 800 7,40
I A 19,40 38 800 16,60 171 600 14,80
I B 32,60 65 200 27,70 286 800 24,50
I C 43,60 87 200 37,10 384 000 32,70
II 49,00 98 000 41,70 431 600 36,80
III 54,50 109 000 46,30 479 400 40,90

pm = maksu nettovetoisuutta osoittavan luvun alarajan kohdalla my = maksu nettovetoisuutta osoittavan luvun yksiköltä, joka ylittää alarajan


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.